Pályázatok

„Óvd magad, védd a kisebbet!”

A Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve pályázatot ír ki Fejér megyei óvodák számára.

A pályázat célja:

  • A dohányzás elutasítása és környezetünk óvása
  • Egészségtudatosabb életmód kialakítása
  • A madarak megismertetésére, óvására irányuló program elindítása az óvodában

A gyermekek ösztönösen tisztelik a természetet és rácsodálkoznak a sokszínű világra. A mi feladatunk, hogy segítsük őket abban, hogy megmaradjon bennük ez az eredendő képesség és felnőtté válva is képesek legyenek harmóniában élni a természettel.

„Óvd magad, védd a környezetet!”

A Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve ezzel a címmel írt ki pályázatot.

A pályázat célja:

Fejér megyében minden óvodában elinduljon egy olyan dohányzás megelőzési program, ami felhívja a figyelmet a dohányzás káros hatásaira.

Óvodai Dohányzás Megelőzési Programot (ÓVD MEG program) az Országos Egészségfejlesztési Intézet dolgozta ki vezető óvodapedagógusok együttműködésével.

A programmal minden óvodás nyer. Tiszta levegőt, élhető környezetet, megalapozott tudást, melynek ismeretében remélhetőleg könnyebb lesz ellenállni a dohányzás csáberejének.

TÁMOP 3.1.4.-08/2-2008-0153

2008. decemberében Alap Község Önkormányzata és az Intézményfenntartó Társulás négy intézménye – az Alapi, Alsószentiváni, Cecei, Sáregresi, Vajtai Óvoda – közösen nyújtott be pályázatot a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében kiírt pályázatra, melyen  28 809 040. Ft támogatást nyertek.

A pályázat a kompetencia alapú oktatás módszertanának és eszközeinek széleskörű elterjesztését célozta, a pedagógusok módszertani kultúrájának korszerűsítését az esélyegyenlőség szempontjainak érvényesítésével. A megnyert támogatás az új oktatási programok alkalmazását segítő módszertani képzéseket, valamint programcsomagok, eszközök beszerzését támogatta.

Óvodapedagógiánk megújulását eredményezte a kompetencia alapú oktatásból beillesztett négy őselem: Tűz, Víz Föld, Levegő modulok rendszere. Új irányelvek kerültek megfogalmazásra, melyek többek között a tevékenységközpontok rendszerében a projekt módszerrel történő képességfejlesztést hangsúlyozza.

TÁMOP 3.1.7.-11/2-2011-0174

Az Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde 2011. augusztusában pályázatot nyújtott be a  TÁMOP- 3. 1. 7-11/2 jelű pályázati felhívásra.

A támogatás összege: 3 000 000 Ft, a támogatás aránya: 100 %. Ebből képzésekre, szaktanácsadásra 39%-ot, egyéb költségekre, szolgáltatásokra 11%-ot, eszközbeszerzésre 26,66%-ot, belső szakmai megvalósításra 23,34%-ot fordítottunk.

A “Referencia intézményi minősítésre és az országos hálózatban való szolgáltatásra felkészülés az Alapi Óvodában” című, TÁMOP 3. 1. 7-11/2- 2011-0174 azonosító számú projektünk célja: a referencia- intézményi működéshez szükséges feltételrendszer megteremtése, felkészülés az,,jó gyakorlatok” továbbadására,  belső szakmai fejlesztés.

Referencia területünk: A kompetencia alapú nevelési és oktatási programot átfogóan és mintaadóan alkalmazó intézmény, referencia hely.