Óvodánkról

Óvodánk gyermekcsoportjainak mindennapi életében rugalmasan szervezett és tudatosan tervezett nevelő-oktató munka érvényesül. Óvodapedagógusaink szeretettel, kellő odafigyeléssel tesznek meg mindent annak érdekében, hogy az intézményünkbe járó gyermekek nyugodt, szeretetteljes légkörben, képességeik figyelembevételével fejlődjenek. Gazdagodjanak érzelmekben, képességeikben, legyenek nyitottak az őket körülvevő szűkebb és tágabb környezet felfedezésére, megismerésére.

A jól szervezett napirend nyugodt légkört teremt, melyben fontos tényezők az óvodapedagógusok, dajka nénik és fejlesztő szakemberek átgondolt, segítő együttműködése. Minden gyermek más egyéniség, minden pedagógus más személyiség. Mégis mindannyiunk számára legfontosabb a derűs játék, az egészséges mozgás, s hogy gyermek és felnőtt egyaránt jóérzéssel lépje át az óvoda küszöbét. A gazdagon felszerelt csoportszobák, a tornaszoba, valamint az óvoda udvara minden eszközbeli lehetőséget biztosítanak a gyermekek egészséges személyiségfejlődéséhez. 

Vállaljuk, hogy az óvodánkba járó gyermekeknek, életkoruknak és egyéni fejlődésüknek megfelelő tevékenységek, élmények széles körét biztosítsuk.