Csoportok

Maci csoport

Óvodapedagógusok

Vargyas Györgyné - Kati óvó néni

Dajka nénink

Kaszásné Farkas Ildikó - Dolly néni

Olyan őszinte, barátságos és vidám légkört próbálunk kialakítani, szülő- gyermek- óvónő között, hogy mindenki jól érezze magát. Kompetenciára épülő sokrétű tevékenységformákkal tesszük színesebbé mindennapi életünket, melynek fő mozgatórugója a mozgás. A gondozásra és a szabad játékra kiemelt figyelmet fordítunk.

Süni csoport

Óvodapedagógusok

Barabás Józsefné - Ildi óvó néni

Zuppon Andrea - Andi óvó néni

Dajka nénink

-

A gyermekek vegyes életkorát és aktuális fejlettségi szintjét figyelembe véve tervezzük a csoportban folyó tevékenységrendszert. Fontosnak tartjuk a jó hangulatú együttmozgást, gyakorta ismétlődő fejlesztő játékokat. Mindezt igyekszünk mikrocsoportos formában szervezni. Kiemelt fontosságúnak ítéljük a szociális kompetenciák formálását. Elfogadó, támogató légkörben igyekszünk a gyermekek önismeretét, énképét, helyes önértékelését fejleszteni.

Mini Bölcsőde

Kisgyermeknevelő

Tóth Vivien - Vivi néni

Bölcsődei dajka

Toldi Ferencné - Ági néni

A bölcsődénkben folyó nevelő-gondozó munka a családi nevelésre épül, azt kiegészítve szolgálja a gyermek harmonikus fejlődését. Ahhoz, hogy ez zökkenőmentesen működjön, kialakítottuk a megfelelő szülő-kisgyermeknevelő kapcsolatot, együttműködve összehangoltuk ezt a nevelő, szocializáló tevékenységet. Mini bölcsődékben – ahol 7 gyermeket nevelünk – a nevelés-gondozás családias, derűs, nyugodt légkörben zajlik. Nagyon fontosnak tartjuk az irodalmi, anyanyelvi és környezeti nevelést, valamint a naponkénti információcserét a szülőkkel a gyermek aktuális állapotáról.